La Sara- Sharanagati va conèixer Swami Satyananda Saraswati l’any 2007 a Rikhia ( Jharkhand-India) amb el què ja va connectar amb les seves ensenyances i va ser una gran inspiració per ella. Realment li va deixar una profunda emprempta en la manera de viure i entendre el Ioga.

Va viatjar en vàries ocasions a India, a Rikhia i a la Bihar School of Yoga ( 1ª Universitat de Ioga del Món) per rebre directament les ensenyances de Sw Satyananda i Sw Niranjananda Saraswati, entre d’altres.

Sara – Sharanagati

Sw. Satyananda Saraswati

Sw. Sivananda Saraswati

Swami Satyananda Saraswati va néixer a Uttar Pradesh-India l’any 1923. L’any 1943 va conèixer a Sw Sivananda Saraswati a Rishikesh, a on va viure amb ell durant 12 anys.

Swami Satyananda va fundar la International Yoga Fellowship l’any 1956 i la Bihar School of Yoga l’any 1963. Durant els següents 20 anys va viatjar per tot el món, portant les ensenyances del Ioga arreu i va escriure més de 80 llibres.

L’any 1984 va fundar Sivananda Math, una institució de caritat que apoya el desenvolupament rural i també el Yoga Research Foundation.

L’any 1988 s’estableix a Rikhia on va viure com un Paramahamsa sannyasin fins al moment de deixar el seu cos, de forma voluntària l’any 2009.

Swami Satyananda va saber actualitzar les ensenyances del Ioga, amb un llenguatge pràctic, profund i senzill per a què pogués arribar a tothom. 

Avui en dia, contínua amb la seva missió Swami Niranjananda Saraswati, qui Sw Satyananda va nomenar el seu successor.

Sw. Niranjananda Saraswati